Makuladegeneration

Hvad er makuladegeneration

Makuladegeneration er ganske almindeligt

I dette blogindlæg vil du kunne læse mere om den aldersrelateret øjensygdom, makuladegenerationen, der i dag er den hyppigste årsag til svagsynethed. Det er en aldersrelateret øjensygdom, fordi risikoen for at udvikle denne tilstand tiltager med alderen, og den forekommer derfor oftest hos den ældre del af befolkningen.  

 

Hvad er makuladegeneration?  

Makuladegeneration er som nævnt en aldersrelateret øjensygdom, der skader den del af nethinden, hvor det skarpe syn dannes. Det lidt pudsige navn har den derfor også fået efter den del af nethinden, som den skader, nemlig makula. Det er denne del af nethinden, der søger for, at vi modtager detaljerede og klare billeder af den genstand eller person, som vi fokuserer vores blik på. Der skelnes mellem en våd version af sygdommen og en tør. I cirka 80% af tilfældene er der tale om den ”tørre” version, der langsomt medfører nedsættelse af synet og tab af synsfunktion i nogle områder. Den ”våde” version er en værre tilstand af makuladegeneration, der ofte udvikler sig hurtigere og kan resultere i et større synstab end den tørre.  

 

Symptomer på makuladegeneration  

Når man er påvirket af makuladegeneration, sker der en nedbrydning af specielt de lysfølsomme sanseceller, hvilket resulterer i, at objekter og personer kan blive uskarpe eller helt miste farve. Mennesker, der er ramt af makuladegeneration, vil i starten ofte opleve, at man fornemmer en plet i midten af sit synsfelt, der senere kan blive til flere mørke eller ”tomme” felter midt i synsfeltet. Synsnedsættelsen vil ofte forværres over uger til måneder ved den tørre version, imens det ved den våde version indtræder væsentligt mere akut.  

 

Behandling af makuladegeneration   

Der findes ingen kur til den tørre version af makuladegeneration. I stedet er behandlingen centreret om at hjælpe patienten til et bedre liv med nedsat syn. Det kan fx være i form af optiske hjælpemidler, råd om belysning og lignende. I tilfælde med våd makuladegeneration findes der heller ikke en kur, men her har behandlingen til formål at holde symptomer i ro og samtidigt stoppe forværringen af nethindeskaden. Det foregår enten med laserbehandling eller via en intravitreal antiangiostatisk behandling. Hvis du derfor oplever nogen af ovenstående symptomer, bør du straks kontakte din læge og blive henvist til en øjenlæge for at få stillet den korrekte diagnose.