Grå stær

Katarakt – i daglig tale kaldt for grå stær –, refererer til uklarheder i øjets linse. Det er en øjensygdom, der oftest optræder hos ældre over 60 år, og medfører nedsat syn og/eller blændingsgener. Grå stær kan i sjældne tilfælde være medfødt eller skyldes anden sygdom, men det er oftest et resultat af aldring. Grå stær kommer ofte snigende, og overgangen fra et forholdsvist normalt syn til grå stær vil ofte være umærkelig over en længere periode, men den kan også forværres over blot få uger. Linseforandringerne kan være beskedne, men kan alligevel give udtalte symptomer, og i Danmark behandles mere end 50.000 danskere årligt for grå stær. 

 

Symptomer: Hvornår skal du lade dig behandle for grå stær?  

Grå stær giver først og fremmest nedsat syn, men derudover vil patienter ofte opleve blænding, når man går fra et mørkt til et oplyst rum. Et andet typisk symptom på grå stær er dobbeltsyn for et øje. Det vil sige, at dobbeltsynet ikke – som det ellers er normalt – forsvinder, hvis man tildækker det ene øje. Typisk vil patienter med grå stær opleve, at generne starter på det ene øje, men at generne med tiden vil ramme begge.  

 

Grå stær giver ikke smerter, og det vil heller ikke medføre svie eller kløe i øjnene. I nogle tilfælde med grå stær vil patienter slet ikke opleve symptomer eller gener, da forandringerne i enkelte tilfælde kan være beskedne. Eftersom grå stær forekommer i forskellige sværhedsgrader, er det ofte op til dig og din læge at afgøre, om man bør behandle og hvornår. Når du passerer 60-års alderen, vil vi generelt anbefale, at du jævnligt går til kontrol hos din øjenlæge for at få tjekket dit syn.  

Behandling af grå stær ved Øjenlægernes Center  

Hvis du har grå stær, der giver symptomer og/eller trykudfordringer i øjet, bør du have foretaget en grå stæroperation. Operationen er et mindre, skånsomt indgreb, der oftest foretages i lokal dråbebedøvelse og uden indlæggelse. Operation er den eneste effektive behandling af grå stær, hvor den uklare naturlige linse erstattes med en kunstig, der skal forblive i øjet resten af livet. Behandling vil ofte forbedre synet markant, og der er oftest behov for at bruge briller eller linser efter operationen. I dag er det muligt at indsætte flerstyrkede linser i øjet for at opnå helt eller delvis brillefrihed, hvilket foretages ved egen betaling. Hvis dette har din interesse, kan du tale med vores optikere. 

 

Efterbehandling af grå stær: laserbehandling  

98% af operationer for behandling af grå stær forløber problemfrit, men på sigt vil cirka 15% af patienter udvikle det, der kaldes efterstær. Efterstær skyldes uklarheder i den kapsel, der omgiver den kunstige linse, og symptomerne på efterstær minder generelt meget om symptomerne på grå stær. Hvis du skulle være blandt de 15%, der udvikler efterstær, tilbyder Øjenlægernes Center en smertefri laserbehandling. Laserbehandlingen foregår i dråbebehandling, fjerner uklarhederne, og som kun tager ganske få minutter. Vær derfor ikke bekymret over at række ud, hvis du på ny oplever uklart syn efter din første operation.  

Øjenlægernes Center: Førende behandlere af grå stær  

Ved Øjenlægernes Center møder du et erfarent og dedikeret kirurgteam, der arbejder med en høj og kompromisløs faglighed ved alle øjenbehandlinger. Vi tilstræber et personligt og trygt miljø for alle vores patienter, og vi gør meget ud af at have en klar dialog med dig omkring din procedure. Vores speciallæger er yderst erfarne inden for deres felter, og du er derfor i de bedste hænder, når du vælger os. Kontakt os i dag og hør mere om, hvad vi kan gøre for at afhjælpe dine udfordringer. 

 

FAQ OM GRØN STÆR OG GRÅ STÆR  

 

HVEM FÅR STÆR?   

Der findes to forskellige øjensygdomme, der indeholder navnet stær. Et kig i den danske ordbog afslører, at ordet stær har sin oprindelse i verbet ”at stirre”, og sygdommen grå stær kaldes sådan, da man i takt med sygdommen vil få en grålig pupil. Grå stær rammer fortrinsvis personer over 60 år og kan behandles med et mindre operativt indgreb. Grå stær er som nævnt et resultat af, at der med alderen forekommer uklarheder i øjets linse, der sidder umiddelbart bag regnbuehinden. I visse tilfælde opstår grå stær som et resultat af en anden sygdom i øjet. Grøn stær er den anden store øjensygdom, der indeholder navnet stær. Grøn stær er primært arveligt, og sygdommen kan ikke kureres, men sygdommens udvikling kan forsinkes, hvis man iværksætter behandling tidligt i forløbet. Det kan du læse mere nedenfor. Hvis man har grøn stær i familien, bør man regelmæssigt have tjekket sine øjne fra 40-års alderen. Modsat grå stær, hvor sygdommen sidder forrest i øjet, er grå stær en sygdom, der rammer synsnerven i den bagerst del af øjet.   

 

 

HVORDAN OPDAGER MAN STÆR?   

Grå stær giver forholdsvis tydelige symptomer, og da den er en aldersafhængig sygdom, er mange ældre opmærksomme på risikoen for at udvikle den og får derfor tjekket synet, hvis de oplever symptomerne. Hvis du oplever nedsat syn, blænding og/eller dobbeltsyn, kan du besøge din lokale optiker eller læge, der vil kunne viderehenvise til øjenlæge. 

Modsat grå stær er symptomerne ved grøn stær initialt få og svære at opdage. Ofte vil sygdommen starte med enkelte blinde pletter i synsfeltet, der langsomt tiltager i størrelse. Mange opdager først grøn stær, når synsdefekterne er meget fremskredne. Grunden til forsinkelsen er, at hjernen i langt største delen af forløbet vil gå i en slags overlevelsestilstand, hvor den udfylder “hullerne” i synsindtrykket med det, som den forestiller sig, burde optræde i disse huller. Hvis man ved, at man er arveligt disponeret til at udvikle grøn stær, bør man regelmæssigt have tjekket sit syn og synsfelt. Vi anbefaler, at dette gøres fra 40-års alderen, da man oftest ikke kan måle ændringer tidligere.   

 

BEHANDLING AF GRÅ STÆR OG GRØN STÆR   

Grå stær forekommer i forskellige sværhedsgrader, og det er derfor op til dig og din øjenlæge at afgøre, om der skal behandles og hvornår. Hvis du er stærkt generet af grå stær, anbefaler man en operation. Det er et mindre indgreb, der oftest klares i lokalbedøvelse og uden indlæggelse. Her vil den uklare linse blive erstattet med en kunstig linse, der vil forbedre dit syn. Ofte vil man have brug for briller eller linser efter operationen.  

 

Modsat grå stær kan grøn stær ikke kureres. Man kan dog forhindre/forsinke, at synsdefekterne forværres yderligere, hvis man opdager grøn stær i god tid. Det er også derfor, at det anbefales, at personer med grøn stær i familien går til regelmæssigt øjenlæge tjek. Når sygdommen er konstateret, vil du skulle anvende tryk sænkende øjendråber, have laser og eller evt. have indopereret en tryk sænkende shunt. Hvis øjentrykket sænkes tilstrækkeligt, vil synet på behandlingstidspunktet ofte kunne bevares, hvorfor det er vigtigt at sygdommen diagnosticeres tidligt.   

 

  

HVAD ER EFTERSTÆR?   

Ved en normal grå stæroperation, bevares den naturlige linsekapsel, og heri placeres den kunstige linse, der skal forblive i øjet resten af livet. I nogle tilfælde bliver linsekapslen uklar, måneder til år efter behandlingen (efterstær), hvilket kan opleves som at se igennem “pergamentpapir”. Efterstær kan fjernes ved en hurtig, smertefri laserbehandling med en såkaldt YAG-laser.