FAQ – Nethindeløsning

Nethindeløsning - få svar på dine spørgsmål

Hvad er nethindeløsning?  

Nethindeløsning er en term, man bruger om den tilstand eller sygdom, hvor nethinden og øjets lysfølsomme sanseceller har løsnet sig fra det oprindelige underlag. Ved nethindeløsning medfører det et udfald i synsfeltet, og dette vil – såfremt det forbliver ubehandlet – brede sig til mere centrale områder i øjet. Mange patienter med nethindeløsning beskriver det som et gardin, der er trukket for en del af ens synsfelt. Hvis det forbliver ubehandlet og derfor breder sig, vil det ende med også at påvirke ens evne til at se skarpt.  

 

Hvorfor får man nethindeløsning?  

Typisk forekommer nethindeløsning hos den ældre del af befolkning, og det er der en god forklaring på. Den hyppigste årsag til nethindeløsning er nemlig det, som man kalder glaslegemesammenfald. Øjets ”glaslegeme” er en gennemsigtig struktur/lag, der udfylder øjets indre, og som hos unge mennesker har form som en nærmest fast gele. Dette glaslegeme er med til at støtte nethinden og sikre, at lys kan nå frem til denne. Det sker dog med alderen, at glaslegemet bliver mere flydende og derfor gradvist blive mindre og mindre, hvorefter den til sidst vil falde helt ned. Det kan bl.a. resultere i, at der kan gå hul på nethinden, og hvis der siver væske ind gennem dette hul, vil nethinden altså gradvist løsne sig og skade synsindtrykket. Risikoen for nethindeløsning er specielt høj, hos patienter med store nærsynethed, og kan også ses efter uheld (øjentraumer). 

 

Kan man blive opereret for nethindeløsning?  

I langt de fleste tilfælde er svaret ja. Den operative behandling ved nethindeløsning har til formål at få nethinden tilbage til sin oprindelige plads, og som det er tilfældet med alle andre øjensygdomme, er der bedre chance for at kunne bevare synet, hvis man kommer tidligt i behandling. Nethindeløsning behandles med operation, hvor der bl.a. anvendes laser og andre teknikker for at få nethinden tilbage på plads. Det er en operation, der er succesfuld i 85-90% af tilfældene, og der er derfor rigtig gode muligheder for at få behandlet nethindeløsning, hvis det opdages tidligt nok. Specielt er det vigtigt, at der bliver behandlet inden den centrale del af nethinden (den gule plet, fovea) løsnes. 

 

Hvordan opdages nethindeløsning?  

Eftersom den hyppigste årsag til nethindeløsning er glaslegemesammenfald, beskriver folk med denne sygdom, at det føles som et gardin, der langsomt trækkes ned foran synsfeltet. Dette er altså glaslegemet, der bliver flydende og derfor ikke længere befinder sig på sin rette plads. Derudover oplever folk med begyndende nethindeløsning, at deres syn er sløret, der er flere lysglimt samt små, sorte prikker, der ligner flyvende myg. Hvis du derfor oplever nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge, som kan henvise dig til en øjenlæge. Her kan en øjenlæge stille diagnose ved at undersøge nethinde og dens placering.  

 

Hvem får nethindeløsning?  

Selvom nethindeløsning typisk forekommer hos ældre, hvor glaslegemet er blevet mere flydende, kan det forekomme i alle aldre. Nethindeløsning er ikke nogen hyppig øjensygdom – tværtimod. Den er meget sjælden og rammer ca. 1 ud af hver 10.000 personer årligt.