Fakta om grå stær

katarakt - få mere information om grå stær

Når vi taler om katarakt – i daglig tale kaldt for grå stær –, refererer det til uklarheder i øjets linse. Det er en øjensygdom, der ofte optræder hos ældre over 60 år, og den opleves somnedsat syn. Andre typiske symptomer inkluderer, at man oplever at føle sig blændet, når man går fra et mørk rum til et kraftigt oplyst. Derudover oplever nogen mennesker med grå stær dobbeltsyn, der er konstant. Grå stær er desværre en ofte sygdom, der kommer snigende. Overgangen fra et forholdsvist normalt syn til grå stær vil ofte være en umærkelig over en længere periode, men den kan også forværres inden for blot få uger. Forandringerne kan være beskedne, men kan alligevel give udtalte symptomer, og i Danmark behandles op mod 50.000 danskere årligt for grå stær.  

 

Hvem får stær?  

Der findes to forskellige øjensygdomme, der indeholder navnet stær. Et kig i den danske ordbog afslører, at ordet stær har sin oprindelse i verbet ”at stirre”, og sygdommen grå stær hedder derfor således, fordi man i takt med sygdommen vil få en grålig pupil. Grå stær rammer fortrinsvis personer over 60 år og kan behandles med et mindre operativt indgreb. Grå stær er som nævnt et resultat af, at der med alderen forekommer uklarheder i øjets linse, der sidder umiddelbart bag regnbuehinden. I visse tilfælde kan grå stær opstå som et resultat af en anden sygdom i øjet. En anden type øjensygdom, der også har fået tilnavnet stær, er grøn stær. Grøn stær er primært arveligt, og denne sygdom kan  ikke kurere, men sygdommens udvikling kan forsinkes, hvis man griber ind tidligt i forløbet. Det kan du læse mere om længere nede. Hvis man har grøn stær i familien, bør man derfor regelmæssigt få tjekket sine øjne fra 40-års alderen og senere. Modsat grå stær, hvor sygdommen sidder forrest i øjet, er grå stær en sygdom, der rammer synsnerven bagerst i øjet.  

 

Hvordan opdager man stær?  

Modsat grå stær er symptomerne ved grøn stær initialt få og svære at opdage. Ofte vil sygdommen starte med enkelte blinde pletter i synsfeltet, der  langsomt tiltager i størrelse. Mange opdager først grøn stær, når synsdefekterne er meget fremskredne. Grunden til dette er, at hjernen i langt største delen af forløbet vil gå i en slags overlevelsestilstand, hvor den udfylder huller i synsindtrykket med det, som den forestiller sig, optræder i dette hul. Hvis man ved, at man er arveligt disponibel for at udvikle grøn stær, skal man regelmæssigt få tjekket sit syn og synsfelt. Når vi anbefaler, at dette først gøres fra 40-års alderen og ældre, er det, fordi man ikke kan måle ændringerne tidligere.  

Grå stær har derimod forholdsvis tydelige symptomer, og da det er en aldersbestemt sygdom, er mange opmærksomme på risikoen for at udvikle den og får derfor tjekket synet, hvis de oplever nogen af symptomerne. Hvis du oplever nogen af symptomerne: dobbeltsyn, nedsat syn og blænding, kan du besøge din lokale optiker eller læge, der vil kunne stille diagnosen eller viderehenvise til øjenlæge.

 

Behandling af grå stær og grøn stær  

Modsat grå stær kan grøn stær ikke kureres. Man kan dog forhindre, at synsdefekterne bliver værre, hvis man opdager grøn stær i god tid. Det er også derfor, at det anbefales, at personer med grøn stær i familien regelmæssigt får tjekket deres syn. Når sygdommen er konstateret, vil du selv kunne foretage behandlingen, der er øjendråber, som du skal bruge dagligt. Hvis du gør dette, kan synet på behandlingstidspunktet bevares, og du kan derfor bevare meget af dit syn, hvis sygdommen diagnosticeres i god tid.  

Grå stær kan forekomme i forskellige alvorsgrader, og det er derfor op til dig og din læge at afgøre, hvordan og om man bør behandle det. Hvis du er stærkt gereneret af grå stær, anbefaler man en operation. Det er et mindre indgreb, der ofte kan klares med lokalbedøvelse og derfor uden indlæggelse. Her vil den uklare linse blive erstattet med en kunstig linse, der vil forbedre din synsevne markant. Ofte vil man have brug for briller eller linser efter operationen. 

 

Hvad er efterstær?  

Når man opererer for grå stær, bevarer man linsekapslen, der fastholder den nye, kunstige linse. I nogle tilfælde oplever folk, der er blevet behandlet for grå stær, at der igen opstår uklart syn. Det kan enten være uklarheder i form af et sløret, grumset syn eller generelt nedsat synsevne. Denne uklarhed forekommer i den linsekapsel, der er blevet tilbage, og uklarheden kan opstå måneder til år efter en operation. Efterstær kan dog behandles lige så vel som grå stær med en hurtig, ikke-invasiv behandling. Behandlingen foregår med laser, er smertefri og tager blot få minutter.