Diabetisk retinopati

Er der sammenhæng mellem synet og diabetes?  

Er der sammenhæng mellem synet og diabetes?  

I dette blogindlæg vil vi gå i dybden med spørgsmålet om, hvorvidt der er sammenhæng mellem synet – nærmere bestemt øjensygdomme – og diabetes. Diabetes er en sygdom, der er kendetegnet ved at forstyrre stofskiftet, og den rammer derfor alle dele af organismen – herunder også øjet.  

 

Forholdet mellem diabetes og øjensygdomme  

Diabetes, der i folkemunde også kaldes for sukkersyge, resulterer i, at sukkerindholdet i blodet er for højt. Da øjet også indeholder blodkar, er det ikke atypisk at se, at nethindens blodkar hos diabetespatienter bliver skrøbelige, og derfor kan der opstå flere synskomplikationer i forbindelse med diabetes. I værste tilfælde kan komplikationer finde vej til øjets nethinde, hvilket kan lede til uigenkaldelig blindhed. Hvis du derfor lider at diabetes, bør du tage hyppigere til øjenlæge end den almene befolkning. Det anbefales mere specifikt, at hvis du lyder af type 1 diabetes bør du årligt efter 10 år med sygdommen tage til kontrol hos din øjenlæge – dog ikke før voksenalderen. Hvis du derimod lider af type 2 diabetes, anbefales det, at du som udgangspunkt tager til øjenlæge akkurat efter, at diagnosen er stillet. Herefter vil din øjenlæge kunne konkludere, hvor hyppigt du skal til kontrol.  

 

Øjensygdomme som et resultat af diabetes  

Som udgangspunkt kan man opleve komplikationer i alle dele af øjet som et resultat af diabetes. Disse komplikationer kan tage form som skader på blodkar eller nerver i øjet, og diabetikere kan af den grund også i en tidligere alder end andre udvikle fx grå stær. Dette er heldigvis en øjensygdom, der er opereres væk ganske ukompliceret. Oftest vil diabetikere, hvis sygdom påvirker deres øje, blive ramt af specifikt diabetisk øjensygdom, der kaldes for retinopati. Dette kan være en ganske alvorlig øjensygdom, og det er derfor vigtigt, at du husker den hyppige kontrol alt efter anbefalingerne fra din øjenlæge. Heldigvis er risikoen for at udvikle en øjensygdom på grund af diabetes langt lavere end for blot 15 år siden, fordi langt flere diabetikere i dag er i den rette behandling. 

 

Hvad er diabetisk øjensygdom (retinopati)? 

Retinopati forekommer udelukkende hos patienter med diabetes, hvor den resulterer i nedsat blodforsyning og blødninger på øjets nethinde. Dette kan medvirke til at nedsætte dit syn og i de mest alvorlige tilfælde gøre dig blind. Du kan opleve symptomer som synsforandringer, små blødninger, pletter for øjnene, røde øjne eller direkte ømhed i øjet.  

 

Hvordan behandles diabetisk retinopati?  

Oftest vil du blive foreslået en behandling, der består af såkaldt fotokoagulation, der foregår med laser. Det er en ganske smertefri behandling, der udføres under lokalbedøvelse, og som ikke kræver indlæggelse. Laserbehandlingen er ikke en kur, men i langt de fleste af tilfældene, hvor behandlingen er foretaget tilstrækkeligt tidligt, kan den nedsætte risikoen for et alvorligt synstab med op til 90%. Det er derfor en behandling, der lader patienten beholde sit nuværende syn, når den er vellykket.